Siva inkubatorer

En inkubator er et innovasjonsselskap som skal bidra til utvikling og etablering av nye vekstbedrifter og skape vekst i etablert næringsliv. Inkubatoren tilbyr et faglig og sosialt miljø hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen.


Per 01.01.19 deltar 34 inkubatorer i det nasjonale inkubatorprogrammet som Siva har ansvaret for. 

SIVA - søk på innovasjonsselskap, næringshager og inkubatorer

Programmets visjon er å Skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter

Inkubasjonsprogrammet skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, og gi ny vekst i etablert næringsliv. Hovedmålet er økt nasjonal verdiskaping.

Inkubasjonsprogrammet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

SIVA - programbeskrivelse inkubator

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema