SkatteFUNN – skattefradragsordning

SkatteFUNN er en skattefradragsordning.


Alle norske bedrifter som har forsknings- og/eller utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter), kan søke SkatteFUNN om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag for prosjektkostnader.

SkatteFUNN er for alle næringer og selskapsformer. Det er et krav at bedriften er skattepliktig til Norge. Det er derimot ikke et krav at bedriften er i skatteposisjon. Bedrifter som ikke betaler skatt, får støtten utbetalt fra Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret.

Prosjektstøtten gis i form av 18 eller 20 prosent fradrag i skatt for kostnader knyttet til gjennomføringen av FoU-aktiviteter i godkjent prosjekt.

Søk tidlig på året, og senest 1. september. Dette gir garanti for at søknaden blir ferdigbehandlet innenfor søknadsåret. Prosjektkostnader fra dette året kan da benyttes i fradragsgrunnlaget (ved godkjent søknad). Søknader som innkommer etter 1. september, har ingen garanti for ferdigbehandling i innsendingsåret, og bedriften risikerer derfor å miste retten til fradrag for prosjektkostnader for dette året.

Forskningsrådet om SkatteFUNN

Innovasjon Norge om SkatteFUNN

SkatteFUNN - hvem kan få støtte og hvor mye

Fradrag i skatt for forskning og utvikling (RF-1053)

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema