Tilskudd til gründere

Innovasjon Norge har tre finansieringstjenester for nystartede innovative selskaper med et antatt betydelig verdiskapingspotensial og høye vekstambisjoner og de kan delfinansiere aktiviteter knyttet til markedsavklaring og kommersialisering.


Innovasjon Norge har to finansieringstjenester for nystartede innovative selskaper med et antatt betydelig verdiskapingspotensial og høye vekstambisjoner og de kan delfinansiere aktiviteter knyttet til markedsavklaring og kommersialisering. 

Merk at det er høy etterspørsel etter denne støtteordningen og 2/3 av de søknadene Innovasjon Norge mottar oppfyller ikke kravene til nyhetsverdi og/eller vekstambisjoner. Sett deg derfor godt inn i kriteriene for tilskuddet og sjekk om "Forretningsideen din kvalifiserer for å søke tilskudd" før du eventuelt søker.

Innovasjon Norge om tilskudd og lån til gründere

Innovasjon Norge - kvalifiserer ideen din til å søke tilskudd?

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema