Tilskudd til drift av barnehager

Private barnehager kan søke om tilskudd hos kommunen til å drive barnehage.


Det er opp til kommunen å bestemme om de vil gi tilskudd til nye barnehager som ønsker å etablere seg i kommunen. 

Tilskuddet til private barnehager blir beregnet ut fra gjennomsnittlige utgifter i de kommunale barnehagene i den enkelte kommune. Fra 2015 er grunnlaget for beregning av tilskuddet endret fra kommunens budsjett til kommunens regnskap fra to år før tilskuddsåret. Endringen innebærer at tilskuddet blir beregnet én gang per år, noe som gjør ordningen mer forutsigbar for de private barnehagene.

Tilskuddet til de private barnehagene skal være likeverdig med tilskuddet til de kommunale barnehagene.

Forskrift om tilskudd til private barnehager

Kunnskapsdepartementet om finansiering av barnehager

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema