Tilskudd til gründere

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Har du planer om vekst for din nystartede bedrift? Da kan Innovasjon Norge hjelpe deg videre.


Innovasjon Norge har to finansieringstjenester for nystartede innovative selskaper med et antatt betydelig verdiskapingspotensial og høye vekstambisjoner og vi kan delfinansiere aktiviteter knyttet til markedsavklaring og kommersialisering.

Merk at det er høy etterspørsel etter denne støtteordningen og 2/3 av de søknadene Innovasjon Norge mottar oppfyller ikke kravene til nyhetsverdi og/eller vekstambisjoner. Sett deg derfor godt inn i kriteriene for tilskuddet og sjekk om "Forretningsideen din kvalifiserer for å søke tilskudd"  før du eventuelt søker.

Innovasjon Norge om etablerertilskudd Kvalifiserer ideen din til å søke tilskudd?
Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema