Tilskudd til markedsavklaring

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Innovasjon Norge kan gi deg tilskudd til å teste om det finnes et marked for din løsning.


Markedsavklaringstilskudd er finansiering av innovative prosjekter med betydelig potensiale for verdiskaping og vekst i det internasjonale markedet eller i distriktene. Tilskuddet skal brukes til å teste om det eksisterer et betalingsvillig marked for løsningen din.

Hvem kan få markedsavklaring?

  • Bedrifter yngre enn 5 år. Bedrifter yngre enn 3 år prioriteres.
  • Bedrifter med en unik forretningsidé og en grov skisse til forretningsmodell
  • Bedrifter som har et datagrunnlag til å vurdere markedspotensialet sitt
  • Bedrifter med kompetanse og erfaring som er relevant for prosjektet
  • Bedriften med gode forutsetninger for vekst

Tilskuddet skal brukes til å delfinansiere aktiviteter som videreutvikler forretningsmodellen din fra en grov skisse frem til en økonomisk bærekraftig modell.

Innovasjon Norge om støtte til markedsavklaring

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema