Du må bruke søknadsskjemaet for å kunne søke om tilskudd til nasjonale prosjekter innen økologisk landbruk.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start service

About this form

Du må bruke søknadsskjemaet for å kunne søke om tilskudd til prosjekt. Landbruksdirektoratet fastsetter frist for å levere søknad. Se utlysning for informasjon om søknadsfrist.

I tillegg skal du bruke tjenesten for å be om utbetaling av tilskudd underveis i prosjektperioden og ved sluttrapportering.

Tilskudd til utviklingstiltak innen økologisk landbruk kan gis for å gjennomføre prosjekter som bidrar til økt økologisk produksjon og til økt salg av økologisk mat. Dette kan være prosjekter som er knyttet til kunnskapsutvikling og til å redusere barrierer innenfor økologisk produksjon og marked.

Aktuelle tiltak kan være informasjons- og kommunikasjonstiltak, utredninger, utvikling av distribusjonsløsninger og produktutvikling.

Tilskudd kan primært gis til prosjekter med resultater som kan ha stor overføringsverdi. Målgrupper kan være primærprodusenter, rådgivere, markedsaktører og forbrukere.

Tilskudd kan gis til organisasjoner og foretak.

Prioriteringen av søknader som gis tilsagn om tilskudd vil avhenge av satsingsområder og budsjettramme som vedtas ved årlige jordbruksoppgjør.

Se forøvrig Landbruksdirektoratets sider for mer informasjon om tilskuddsordningen.

For å kunne fylle ut dette skjemaet, må du har rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller ha enkeltrettighet til tjenesten. Alle foretak i Norge har én eller flere personer med rollen «Primærnæring og næringsmidler».

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet, kan du logge inn i Altinn og se under menypunktet "Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til". Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg. Se Altinns hjelpesider for veiledning om roller og rettigheter.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Organisasjoner og foretak kan søke om tilskudd.

For å søke, må foretaket du søker for være registrert i Enhetsregisteret. Informasjon om hvordan du registrerer et foretak finner du på nettsidene til Brønnøysundregistrene.

Open contact form