Dette skjemaet skal fylles ut av alle enheter i kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO). Hver KBO-enhet er ansvarlig for å holde NVE fortløpende oppdatert om endinger i disse kontaktopplysningene

Start service

About this form

Ved nyopprettelser eller endringer av kontaktinformasjon i eksisterende KBO-enheter.

Alle KBO-enheter, ved ledelsen i selskapet, eller den ledelsen har bemyndiget, for eksempel beredskapskoordinator.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima.
Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Lovhjemler
Energiloven § 9-1 Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon
Kraftberedskapsforskriften § 2-2 Organisasjon og funksjon
Vedtak om beredskapsmessig kommunikasjonsmidler i KBO av 16.12.2015

Korrekt informasjon er viktig for raskt å kunne nå KBO-enheter i en krisesituasjon.

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef Eldri Holo
E-post: enho@nve.no
Telefon: 97096895

Open contact form