I forbindelse med elsertifikatplikten kan aktører som driver kraftintensiv industriell virksomhet som faller innenfor Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) 17.1, 20.1, 24.1 eller 24.4, søke om unntak for industrielt kraftforbruk.

Start service

About this form

Ikrafttredelse av forskrift om elsertifikater. Ingen plikt til å søke, men mulig for aktuelle virksomheter og ved oppstart av slik virksomhet

Ingen plikt til å søke, men mulig for bedrifter som faller innenfor Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) 17.1, 20.1, 24.1 eller 24.4  

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Krav om at aktuelle opplysninger dokumenteres. Pdf- format.

Forskrift om elsertifikater § 19, 3. ledd

I forbindelse med elsertifikatplikten kan aktører som driver kraftintensiv industriell virksomhet som faller innenfor Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) 17.1, 20.1, 24.1 eller 24.4, søke om unntak for industrielt kraftforbruk.

Etter søknad kan NVE iht. § 19, tredje ledd i forskrift om elsertifikater fatte vedtak om at industrielt kraftforbruk hos aktører som driver kraftintensiv industriell virksomhet som faller innenfor Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) 17.1, 20.1, 24.1 eller 24.4, og som ikke er fritatt etter annet ledd, ikke anses som beregningsrelevant.

Kontaktinformasjon

Kristin Kolseth
E-post: krk@nve.no
Tlf: 22 95 90 47

Mari Hegg Gundersen
E-post: mhg@nve.no
Tlf: 22 95 91 24

Open contact form