Finansiering av fiskefartøy og fiskerettigheter

Innovasjon Norge kan bidra med finansiering til kjøp og bygging av fiskefartøy, og til utstyr og redskaper. De kan også hjelpe deg med anskaffelse av kvoter/rettigheter.


Finansiering av fiskefartøy og fiskerettigheter er forbeholdt aktive fiskere og selskap som har minimum 50 % aktive fiskere på eiersiden. For større prosjekter deles finansieringen vanligvis mellom Innovasjon Norge og din bankforbindelse.

Innovasjon Norge tilbyr hovedsakelig lån til investeringer i fiskeflåten, men dersom et innovativt utviklingsprosjekt inngår som del av investeringen, er det muligheter for å få finansiert deler av dette med tilskudd.

Ta kontakt med Innovasjon Norge tidlig i prosessen for å diskutere investeringsprosjektet.

Innovasjon Norge om finansiering av fiskefartøy og fiskerettigheter

Did you find what you were looking for?

Thank you for responding.

Open contact form