Bruk dette skjemaet dersom du skal bestille og betale for prioritetsbevis eller stadfesta kopi av søknader til Patentstyret i varemerke-, design- og patentsaker.

Vi gjer samtidig merksam på at saksdokument frå og med 1. april 2012 finst gratis i søkjetenesta vår i alle allment tilgjengelege saker.
Ønskjer du kopi av desse, kan du ta kontakt på post@patentstyret.no..

Start teneste

Om denne tenesta

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Patent, varemerke og design. Manglar du denne rolla må du få nokon til å gi den til deg. Sjå hjelpesidene våre for rettleiing om roller og rettar.

Du må betale bestillinga med Visa, MasterCard eller BankAxess ved levering. Kvittering for betalinga finn du på Altinns kvitteringside som kjem opp når du har levert inn skjemaet. Der kan du også velje å få kvitteringa tilsend på e-post, eller du kan laste den ned til eigen PC.
Så snart vi har behandla bestillinga, sender vi deg eit prioritetsbevis / ein stadfesta kopi elektronisk.

Treng du hjelp?
Ta kontakt med Patentstyrets kundesenter på telefon: 22 38 73 00 / post@patentstyret.no

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Patentstyrets kundesenter på telefon: 22 38 73 00.

Åpne kontaktskjema