Foretak og privatpersoner som oppfyller vilkårene i forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv. kan søke om kompensasjon for ikke-realiserbare drift- og anleggskapital , antall avlstisper og for større omkostninger på drifts- og anleggsmidler i pelsdyrvirksomheten etter 10. januar 2017, men før 15.januar 2018.

Start service

About this form

Skjemaet skal brukes til å søke om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv.

I skjemaet kan du søke om:

Kompensasjon for ikke-realiserbare drifts- og anleggsmidler.
Kompensasjon for avlstisper av rev og mink.
Alternativ kompensasjon for avlstisper av mink.
Kompensasjon for større omkostninger på drifts- og anleggsmidler i pelsdyrvirksomheten etter 10. januar 2017, men før 15.januar 2018.
Søknadsfrist er 12 måneder etter at du har avviklet pelsdyrholdet.

Pelsdyroppdrettere som holdt pelsdyr for pelsdyrproduksjon 15. januar 2018.

Bestemmelser om hvem som kan få kompensasjon, samt hvilke vilkår som må være oppfylt finnes i forskrift kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv.

Du finn mer informasjon på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Vedleggsliste:

Dokumentasjon på opphold i pelsdyrholdet pr. 15. januar 2018, hvis du har hatt dette.
Dokumentasjon på gjennomsnittlig antall avlstisper om du ikke har søkt produksjons- og avløsertilskudd.
Skatteregnskap for foretaket fra 2017
Dokumentasjon av større påkostninger i pelsdyrvirksomheten etter 10. januar 2017, men før 15. januar 2018, hvis du har hatt dette.
Dokumentasjon av egeninnsats ved større påkostninger, hvis du har hatt dette.
Dokumentasjon på aktivitetsforbud iht. dyrevelferdsloven av 19. juni 2009 nr. 97 § 33, hvis du har hatt dette.
Dokumentasjon på at alle skinn er sendt til auksjonshus
Eventuell annen dokumentasjon

Trenger du hjelp?
Spørsmål om kompensasjonsordningen for pelsdyr skal rettes til fylkesmannen.

Tekniske problemer med selve skjemaet kan meldes til support@landbruksdirektoratet.no

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet.

E-post: postmottak@landbruksdirektoratet.no
Telefon: 7860 6000

Open contact form