Hjelp med skjema

Her vil du finne ulike spørsmål du kanskje har andsynes skjema i Altinn.

Funksjonalitet

Her finn du informasjon om dei ulike funksjonanen som er knytt til bruken av skjema og tenester i Altinn.

Korleis representere andre?

Her finn du informasjon om korleis ein kan representere ei undereining, sletta eining eller korleis ein søkjer i meldingar på tvers av aktørar.

Alle Altinn-roller

Her ser du eit oversyn over alle Altinn-rollene og kven som får disse forhåndstildelt.


Åpne kontaktskjema