Tilsynseinigane skal sende vedlegg til Finanstilsynet på ein sikker måte ved å bruke dette skjemaet. Data sendast inn som vedlegg,og eitt eller fleire vedlegg er påkrevd for dette skjemaet.

Både føretak og personar skal bruke skjemaet.

Filstorleik og avgrensa bruk:

Det er berre mogleg å sende inn 190 vedlegg per skjema.

- Kvart vedlegg har ein maksimal storleik på 190 megabyte
- Merk at løysninga ikkje kan motta -Zip inside Zip-
- Alle multimediefiler må sendast inn i zip-format

Filformat:

- Du kan sende informasjon i ODF-kompatible opne filformat: MS Office. Open Office o.l.
- Me ber om at du leverer originalfiler som MS Word, Excel, PowerPoint eller tilsvarande i ope filformat
- Aksepterte filtypar: pdf, xls, xlsx, doc, docx, rtf, jpg, jpeg, txt, pptx, ppt, zip

For meir informasjon sjå Finanstilsynets nettsider.

Skjemaet er tilgjengeleg for brukarar utan norsk fødselsnummer eller D-nummer (nivå 0). Sjå meir under Kven skal bruke skjemaet.

Start teneste

Om denne tenesta

Skjemaet skal nyttast til sikker innsending av informasjon til Finanstilsynet.

Skjemaet er opent og kan nyttast av alle (personar eller føretak) som skal sende inn informasjon til Finanstilsynet. 

Om du ikkje har norsk fødselsnummer eller D-nummer kan du logge inn med eigendefinert ID (nivå0).

For å logge inn på nivå0 må du først opprette ein eigendefinert brukar.

Dette blir gjort ved å velje Logg inn → Gå vidare til fleire innloggingsmetoder → Innlogging utan fødselsnummer/D-nummer og vel Lag ny brukar.

Skjemaet krev minst eitt vedlegg.

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, kontakt
Tone Bakkerud, Tlf: 22 93 99 64, tba@finanstilsynet.no

Åpne kontaktskjema