Om denne tenesta

Ved innsending av feil data, kontakt Fiskeridirektoratet. Telefon 03495, e-post:postmottak@fiskeridir.no. ”Lag ny kopi” kan brukast. 

Fiskarar som søkjer opptak i fiskarmanntal. Skjemaet kan også brukast til å søkje på vegne av andre (krev signert fullmakt frå den ein søkjer på vegne av). 

For å få tilgang til denne tenesta treng du Altinn-rolla "Utfyller/innsender", "Privatperson", "Basisrolle" eller "Primærnæring og næringsmiddel". Tilgang til tenesta er delegerbar til organisasjon og person.

Krev innlogging med sikkerheitsnivå 2 eller høgare.

Manglar du desse rollene, må du få nokon til å gi dei til deg.  Sjå hjelpesidene våre for rettleiing om roller og rettar.

Nødvendig dokumentasjon til søknaden kan lastast opp som vedlegg eller ettersendast i brev til Fiskeridirektoratet

Trenger du hjelp?

Fiskeridirektoratet svarer på faglige spørsmål om skjemaet.
Telefon 03495 eller e-post: postmottak@fiskeridir.no

Åpne kontaktskjema