Om denne tenesta

Alle kan sende inn ei bestilling av forundersøking.

For å fylle ut dette skjemaet for ei verksemd treng du Altinn-rolla Patent, varemerke og design.

Manglar du denne rolla, må du få nokon til å gi den til deg.  Sjå hjelpesidene våre for rettleiing om roller og rettar.

Hjelp og rettleiing

Første gang du bruker skjemaet tilrår vi at du les grundig gjennom skjemaet, tekstane som du finn i skjermbilda og hjelpetekstar til skjemaet (hjelpetekstar får du fram ved å klikke på dei gule spørsmålsteikna).

Rettleiing til skjema (PDF)

Trenger du hjelp?

Patentstyrets kundesenter håndterer faglig relaterte spørsmål.

Telefon: +47 22 38 73 00 (mandag - fredag 8.00 - 15.00)
E-post: post@patentstyret.no

Åpne kontaktskjema