Forenklet registreringsordning for utenlandske tilbydere av fjernleverbare tjenester og/eller varer med lav verdi, uten fast forretningsadresse i Norge.

Start teneste

Om denne tenesta

Utenlandske selskap som selger fjernleverbare tjenester og/eller varer med lav verdi til norske forbrukere.

Selvvalgt brukernavn og passord i Altinn.

Sikkerhetsnivå 0 .

Utenlandske tilbydere som leverer fjernleverbare tjenester og/eller varer med lav verdi til forbrukere i Norge, må betale merverdiavgift til Norge. 

 

Trenger du hjelp?

E-post: voec@skatteetaten.no

Åpne kontaktskjema