Rapportering av oljesalg og beregning av normprisinntekt (RF-1118) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har samme frist for å levere RF-1118 som skattemeldingen.

Du vil ha tilgang til dette skjemaet om du har tilgang til hovedskjemaet dette skjemaet er et vedleggsskjema til.

Dette vedleggsskjemaet kan du leggje ved følgjande skjema :

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema