Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting (RF-1233) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har same frist for å levere RF-1233 som skattemeldinga eller selskapsmeldinga.

Selskapet skal levere ei melding per deltakar, inkludert deltakar som har realisert part i løpet av inntektsåret (dvs. også deltakar som har realisert med verknad frå 1. januar i inntektsåret).

Selskapet skal levera RF-1233 saman med selskapsmeldinga. Selskapet sender kopi av RF-1233 til deltakaren som skal kontrollera dei postane selskapet har fylt ut.

Du vil ha tilgang til dette skjemaet om du har tilgang til hovudskjemaet dette skjemaet er eit vedleggsskjema til.

Dette vedleggsskjemaet kan du leggje ved følgjande skjema :

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema