Klage på andres bruk av føretaksnamnet ditt


Klage på foretaksnavn

Dersom du meiner at nokon har registrert eit føretaksnamn som kan forvekslast med ditt særprega føretaksnamn eller varemerke, kan du klage til Patentstyret ved å krevje administrativ overprøving.

Klage på foretaksnavn til Patentstyret

 

Det kostar kr 4 000 å krevje administrativ overprøving av eit registrert føretaksnamn.

Klage på domenenavn

Dersom du meiner ay nokon har fått registrert eit domenenamn som er identisk med, eller kan forvekslast med ditt føretaksnamn eller varemerke, kan du klage til Domeneklagenemnda.

Klage på registrering av domenenavn

 

Det kostar kroner 4 100,- å få klagen behandla. Beløpet vert refundert dersom du får medhald i klagen.

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema