Avtale om arbeidstrening (NAV 76-13.05)

Arbeidstrening skal prøve ut tiltaksdeltakerens muligheter på arbeidsmarkedet. For arbeidssøkeren er målet med arbeidstreningen å prøve seg i arbeid, få relevant erfaring og skaffe seg en ordinær jobb. Tiltaket foregår på ordinær arbeidsplass.

Det inngås en avtale mellom NAV, deltaker og arbeidsgiver som avklarer varighet, arbeidsoppgaver og oppfølgingsbehov.

Arbeidstreningen kan vare i inntil ett år. For personer med nedsatt arbeidsevne kan varigheten forlenges med ytterligere seks måneder.

Avtalen skal bare inneholde personopplysninger om den deltakere som avtalen gjelder. Avtalen skal ikke inneholde flere personopplysninger enn det som er nødvendig for å starte opp og gjennomføre tiltaket.

Virksomheten er ansvarlig for å sikre at personopplysninger blir behandlet i tråd med bestemmelsene i personopplysningsloven. Se nærmere informasjon om personvern på arbeidsplassen i Datatilsynets veileder.

Finn skjemaet på nav.no

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes når en virksomhet og deltaker ønsker å inngå avtale om arbeidstrening.

Avtalen finnes i digital form, men foreløpig også i papirform. Ta kontakt med NAV for å opprette digital avtale.

Digital avtale skal benyttes av personer som representerer en bedrift - ikke en juridisk enhet. Rollen «Helse-, sosial og velferdstjenester» eller enkeltrettigheten «Avtale om arbeidstrening» gir tilgang til tjenesten.

Du kan se hvilke roller du har for aktør på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har den nødvendige rollen, må du få noen til å delegere den til deg.

Tjenesten kan inneholde sensitiv informasjon og krever derfor minimum innlogging med sikkerhetsnivå 4. (Sikkerhetsnivå angis med ikon ved siden av innloggingsvalg.)

Avtalen gir NAV nødvendig informasjon for å kunne inngå avtale om arbeidstrening.

Spørsmål om tjenesten?

Åpne kontaktskjema