Rekruttering

Arbeidsgiver kan logge inn på www.arbeidsplassen.no og søke etter kandidater for rekruttering. Kandidatene kan lagres i en egen liste. Arbeidsgiver kan også opprette stillingsannonse som vil bli annonsert på www.arbeidsplassen.no.

Hvis du ikke har rollene i Altinn som kreves (Lønn og Personalmedarbeider og/eller Utfyller/innsender) for å kunne logge på "arbeidsplassen.no", så må du enten få tildelt en av de to overnevnte rollene, eller så kan du få enkeltrettigheten "Rekruttering" tildelt deg av daglig leder eller hovedadministrator i din virksomhet

Om denne tjenesten

For å få tilgang til Arbeidsplassen.no må du ha en av rollene:

Lønn og personalmedarbeider

Utfyller/Innsender

Enkeltansatte får tilgang ved å bli tildelt enkeltrettigheten: Rekruttering

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om rapporten, kontakt NAVs arbeidsgivertelefon: 55 55 33 36

Åpne kontaktskjema