Her kan du se virksomhetens sykefravær og sammenligne med bransjen dere tilhører.
Tjenesten er tilgjengelig på Min side - arbeidsgiver på nav.no

Start tjeneste

Om denne tjenesten

For å få tilgang til tjenesten sykefraværsstatistikk for virksomheter må du ha riktig rolle eller rettighet i Altinn.

Rolle: Helse-, sosial- og velferdstjenester
Enkeltrettighet: Sykefraværsstatistikk for virksomheter

For å sjekke om du har riktig rolle eller rettighet kan du bruke siden som heter «Profil, roller og rettigheter» på Altinn.

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 4).

Statistikken er basert på legemeldt sykefravær i alle virksomheter. Egenmeldinger er ikke en del av denne statistikken.

Les mer om hvordan NAV kan hjelpe virksomheten med å forebygge og redusere sykefravær på www.nav.no/ia

Kontaktinformasjon

Kontakt NAV - arbeidsgiver

Åpne kontaktskjema