Alle godkjente renholdsvirksomheter skal innen 31. januar hvert år sende melding til Arbeidstilsynet som bekrefter at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning etter forskriften § 5.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Godkjente renholdsvirksomheter skal innen 31. januar hvert år sende melding til Arbeidstilsynet som bekrefter at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning.

Feilsending

Dersom du har sendt inn skjema med feil, så kan du sende inn nytt skjema.

Frist for innsending av skjema «årlig melding» til Arbeidstilsynet er 31. januar hvert år.

Alle renholdsvirksomheter som er godkjent av  Arbeidstilsynet pr. 31.desember skal sende inn «årlig melding».

Virksomheter som ikke er godkjent pr. 31. desember skal ikke sende inn skjemaet.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Du skal ikke sende inn skjemavedlegg eller filvedlegg til skjema for «årlig melding for godkjent renholdsvirksomhet». Det skal heller ikke sendes inn noen vedlegg pr. post til Arbeidstilsynet.

Godkjente virksomheter skal innen 31. januar hvert år sende melding til Arbeidstilsynet som bekrefter at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning etter forskriften § 5.

Dersom virksomheten unnlater å oppfylle kravene, kan godkjenningen tilbakekalles, og virksomheten bli slettet fra registeret over godkjente virksomheter.

Når et skjema er signert og sendt inn til Arbeidstilsynet, vil du finne det i Min meldingsboks> Arkivert. Leveringsdato og referansenummer blir registrert.

Åpne kontaktskjema