Gratis tilgang til rolleoversikt, og andre produkter fra Brønnøysundregistrene for privatperson.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Produktet som leveres er en rolleoversikt på fødselsnummer. Rolleoversikten viser hvilke roller du som privatperson har i ikke næringsdrivende enheter. Dette produktet kan kun bestilles av personen selv og er ikke delegerbart.

Dersom du ønsker å bestille produkter for andre personer enn deg selv, kan du bestille disse fraBrønnøysundregistrenes elektroniske bestillingsløsning.

Tjenesten kan benyttes av personen selv, samt de man eventuelt delegerer rettigheten til.

Alle privatpersoner har tilgang til tjenesten på seg selv. Du kan gi andre innsyn ved å delegere Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider eller enkeltrettigheten Produkter og tjenester fra Brønnøsundregistrene.

Her kan du finne noen av Brønnøysundregistrenes produkter:

- Rolleoversikt – næringsvirksomhet
- Rolleoversikt – utenfor næringsvirksomhet
- Kopi av pantattest
- Bekreftelse fra Konkursregisteret

Trenger du hjelp?

Kontakt brukerveiledning ved Brønnøysundregistrene
Tlf 75 00 75 00

Åpne kontaktskjema