Skjemaet benyttes av AIF-forvalter som har tillatelse fra Finantilsynet til å forvalte alternative investeringsfond og registreringspliktige AIF-forvaltere. Skjemaet benyttes til rapportering for hvert enkelt investeringsfond.

For mer informasjon se Finanstilsynets nettsider og teknisk veiledning.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Rapporteringshyppigheten for alternative investeringsfond er stort sett sammenfallende med rapporteringen for AIF-forvaltere, men kan avvike noe, avhengig av blant annet størrelsen på forvaltningskapitalen, jf. reglene i forordning (EU) nr. 231/2013 artikkel 110.

Frist for innsending er enten

  • årlig (31. januar)
  • halvårlig (31. juli og 31. januar)
  • kvartalsvis (31. januar, 30. april, 31. juli og 31. oktober)

 

For alternative investeringsfond som er fond-i-fond, forlenges fristen med ytterligere 15 dager.

Skjemaet skal brukes av:

- AIF-forvalter som har tillatelse fra Finanstilsynet til å forvalte alternative investeringsfond.

- Registreringspliktige AIF-forvaltere.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 2 eller høyere.

Åpne kontaktskjema