Skjemaet benyttes av AIF-forvalter som har tillatelse fra Finantilsynet til å forvalte alternative investeringsfond og registreringspliktige AIF-forvaltere. Skjemaet benyttes til rapportering for AIF-forvalter.

For mer informasjon se Finanstilsynets nettsider og teknisk veiledning.

Til innboksen

Om denne tjenesten

For AIF-forvaltere med tillatelse fra Finanstilsynet bestemmes rapporteringshyppigheten i hovedsak av størrelsen på samlet kapital under forvaltning, jf. reglene i forordning (EU) nr. 231/2013 artikkel 110.

Frist for innsending er enten

  • årlig (31. januar)
  • halvårlig (31. juli og 31. januar)
  • kvartalsvis (31. januar, 30. april, 31. juli og 31. oktober)

For registrerte AIF-forvaltere (forvaltere uten konsesjon) er det årlig rapportering med frist for innsending 31. januar.

Feilinnsending

Lag en kopi av innsendt skjema og send inn på nytt. Til høyre for det innsendte skjemaet, under Min meldingsboks -> Arkivert, finner du mulighet for Lag ny kopi.

Skjemaet skal brukes av:

- AIF-forvalter som har tillatelse fra Finanstilsynet til å forvalte alternative investeringsfond.

- Registreringspliktige AIF-forvaltere.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 2 eller høyere.

Åpne kontaktskjema