For å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge må du oppfylle noen minimumskrav regulert av norske lover og forskrifter. Er utdannelsen din tatt i utlandet må du søke om godkjenning/autorisasjon. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav og søknadsprosess.

For å benytte søknadsskjemaet kreves det innlogging i Altinn. Hvis du ikke har et norsk ID-nummer kan du lage en egenregistrert brukerkonto. Registreringsprosedyren finner du her.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknaden kan kun sendes inn av yrkesutøver/enkeltpersoner.

Søknad med vedlegg skal leveres elektronisk i Altinn.

Alternativt kan søknaden sendes til Finanstilsynet.

Søkere med kvalifikasjonsbevis fra annen EØS-stat hvor yrket er lovregulert

 • Bekreftelse på tillatelse fra hjemstaten (yrkeskvalifikasjonsbevis).
 • Fullstendig vitnemål, inkludert karakterutskrift.
 • Evt. attest for relevant praksis.
 • Politiattest.

Juristtillatelse basert på utenlandsk juridisk utdannelse

 • Dokumentasjon på juristutdannelse og at denne er godkjent som tilsvarende master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen.
 • Dokumentasjon på to års praksis.

Advokattillatelse basert på advokatbevilling fra utlandet

 • Dokumentasjon på at søker har advokatbevilling fra hjemstat og godkjennelse av denne til å drive som advokat i Norge fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Søkere med yrkeskvalifikasjon fra annen EØS-stat hvor yrket ikke er lovregulert:

 • Dokumentasjon for praksis fra hjemstaten (yrkeskvalifikasjonsbevis).
 • Fullstendig vitnemål, inkludert karakterutskrift.
 • Evt. attest for relevant praksis i Norge.
 • Politiattest.

Merknader

 • Dokumenter som ikke er på engelsk, norsk, svensk eller dansk må oversettes til engelsk eller norsk.

Språkkrav:

Nei.
Merk at Finanstilsynet kan kreve at søkeren dokumenterer at vedkommende har nødvendige språkkunnskaper for å utøve eiendomsmeglingsyrket i Norge. 

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kravene for tillatelse (konsesjon) til å drive eiendomsmegling for personer og foretak fremgår av Eiendomsmeglingsloven.

Egnethetsprøve:

Normalt vil innholdet i en utenlandsk utdanning avvike vesentlig fra den utdanningen som kreves i Norge innen jus, eiendomsmegling i praksis og gjennomføring av oppgjør. Søker må derfor normalt avlegge egnethetsprøve.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning er mottatt.
Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen 3 måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr:

Finanstilsynet krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. 
Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum,
0107 Oslo

E-post: post@finanstilsynet.no
Tlf: 22 93 98 00

Besøksadresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo

Åpne kontaktskjema