For å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge må du oppfylle noen minimumskrav regulert av norske lover og forskrifter. Er utdannelsen din tatt i utlandet må du søke om godkjenning/autorisasjon. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav og søknadsprosess.

Søknaden skal leveres elektronisk via tjenesten Søknad om spesialistgodkjenning. For å benytte søknadsskjemaet kreves det innlogging i Altinn. Hvis du ikke har et norsk ID-nummer kan du lage en egenregistrert brukerkonto. Registreringsprosedyren finner du her.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknaden kan kun sendes inn av yrkesutøver/enkeltpersoner.

Søknaden skal leveres elektronisk via tjenesten Søknad om spesialistgodkjenning

Eventuelt sendes søknaden til Helsedirektoratet.

 • Kopi av identifikasjon (f. eks pass).
 • HPR-nummer (7 siffer).Søker som ikke har norsk autorisasjon, må først søke Helsedirektoratet om autorisasjon.
 • Kopi av godkjenning/kvalifikasjonsbevis som spesialist i annet land (utdanningsland og eventuelt andre land som har godkjent spesialiteten).
 • Certificate of Current Professional Status/Certificate of Good Standing fra landet man har jobbet i de tre siste månedene kan vedlegges. Denne vil bli vurdert innhentet i forbindelse med saksbehandlingen dersom denne ikke følger søknaden.
 • Eventuelt navneendringsbevis.

Merknader

 • Alle originaldokumenter og diplomer som ikke er utstedt på norsk, svensk, dansk eller engelsk, må oversettes til ett av disse språkene av statsautorisert translatør
  Originaloversettelser skal skannes med farge og lastes opp i PDF-format.
 • Originaldokumenter innsendt per post vil ikke bli returnert.
 • Dersom du allerede har konvertert din spesialistgodkjenning fra og til et annet EU/EØS-land, må du opplyse om dette.
 • Hvis du søker med fødsels- eller D-nummer trenger du ikke å legge ved kopi av id eller HPR-nummer. 

Språkkrav:

Nei. Det stilles ingen krav til at søker skal kunne ett bestemt språk.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

Man må ha norsk autorisasjon, jf. spesialistforskriftens § 7a, jf. helsepersonelloven § 48 a.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning er mottatt.
Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen 3 måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Alle som søker om spesialistgodkjenning må betale gebyr. Det er ulike gebyrsatser for type søknad.

Lege:

 • Konvertering av hovedspesialitet alene: 4 500 kr.
 • Konvertering av grenspesialitet alene: 3 000 kr.

Innbetaling:

Gebyr innbetales via Altinn når søknaden sendes inn.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. 
Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over). 

Godkjenningsmyndighet

Helsedirektoratet
Postboks 220, Skøyen,
0213 Oslo

E-post: godkjenning@helsedir.no
Tlf: 21 52 97 00

Åpne kontaktskjema