Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk.

Søknaden skal leveres elektronisk via tjenesten Søknad om spesialistgodkjenning for lege med spesialistgodkjenning fra annet land. For å benytte søknadsskjemaet kreves det innlogging i Altinn.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

SSkjema skal benyttes når leger med spesialistgodkjenning i annet land søker Helsedirektoratet om norsk spesialistgodkjenning. Legen må ha norsk autorisasjon før søknad kan sendes inn.

Dokumentasjonskrav vil fremgå av søknadsskjema.

  • HPR-nummer (7 siffer).Søker som ikke har norsk autorisasjon, må først søke
  • Helsedirektoratet om autorisasjon.
  • Kopi av godkjenning/kvalifikasjonsbevis som spesialist i annet land (utdanningsland og eventuelt andre land som har godkjent spesialiteten).
  • Certificate of Current Professional Status/Certificate of Good Standing fra landet man har jobbet i de tre siste månedene kan vedlegges. Denne vil bli vurdert innhentet i forbindelse med saksbehandlingen dersom denne ikke følger søknaden.
  • Eventuelt navneendringsbevis.

Merknader

  • Alle originaldokumenter og diplomer som ikke er utstedt på norsk, svensk, dansk eller engelsk, må oversettes til ett av disse språkene av statsautorisert translatør.
  • Originaloversettelser skal skannes med farge og lastes opp i PDF-format.
  • Originaldokumenter innsendt per post vil ikke bli returnert.
  • Dersom du allerede har konvertert din spesialistgodkjenning fra og til et annet EU/EØS-land, må du opplyse om dette.
  • Hvis du ikke har fødsels- eller D-nummer i Norge, må du kontakte helsedirektoratet for alternativt søknadsskjema. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Mer informasjon om søknadsprosessen finnes på Helsedirektoratets nettsider for spesialistutdanning.

Språkkrav:

Nei. Det stilles ingen krav til at søker skal kunne ett bestemt språk.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

Man må ha norsk autorisasjon, jf. spesialistforskriftens § 29 c, jf. helsepersonelloven § 48 a.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Alle som søker om spesialistgodkjenning må betale gebyr.
Søknad om spesialistgodkjenning for lege med spesialistgodkjenning fra annet land: 4500 kr.

Innbetaling:

Gebyr innbetales via Altinn når søknaden sendes inn.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kap VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).  

Godkjenningsmyndighet

Helsedirektoratet
Postboks 220, Skøyen,
0213 Oslo

E-post: godkjenning@helsedir.no
Tlf: 21 52 97 00

Åpne kontaktskjema