Skjema brukes til å rapportere på bruk av tilskuddsmidler bevilget av Helsedirektoratet.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Tilskuddsbrevet inneholder informasjon om rapporteringsfristene.

Fristene er de samme for innsending elektronisk og på papir.

Skjemaet stenges ikke etter fristen, men forsinket rapportering kan få konsekvenser for oppfølgingen av tilskuddet.

Feilinnsending

Hvis du oppdager at du har sendt inn et skjema med feil i, ber vi om at du sender inn skjemaet på nytt i korrigert form. Du kan lage en kopi av skjemaet du har sendt inn under min meldingsboks – arkivert, med funksjonen lag ny kopi.

Send også en e-post til postmottak@helsedir.no, og opplys om referansenummeret på skjemaet som skal slettes.

Tilskuddsbrevet inneholder krav til rapportering. For å benytte Altinn-skjema må du være tilknyttet et organisasjonsnummer. Skal du rapportere for en virksomhet kreves rollen Helse-, sosial- og velferdstjenester. Skal du signere skjemaet kreves rollen Begrenset signeringsrettighet.

Du kan få delegert rollene av daglig leder eller styreleder i virksomheten.

Skal du rapportere som privatperson, ta kontakt på e-post tilskudd@helsedir.no for å få et papirskjema.

Du kan utdype rapporteringen i ett eller flere vedlegg ved behov, eller hvis det står spesifikt i tilskuddsbrevet.

Aktuelle vedlegg kan være:

  • Revisoruttalelse
  • Regnskapsrapporter (fortrinnsvis direkte skrevet ut fra økonomisystemet)
  • Tilleggsinformasjon til rapporteringen

I noen tilfeller kan tilskuddsbrevet henvise til spesielle maler som skal brukes.

Helsedirektoratet har mange tilskuddsordninger. Dette skjemaet brukes til å rapportere på tilskudd.

Før du rapporterer, må du gjøre deg kjent med kravene til rapportering i tilskuddsbrevet fra Helsedirektoratet.

For tilskuddsordningene du ikke kan rapportere elektronisk på, ligger det mer informasjon i tilskuddsbrevet.

Kontaktinformasjon

Helsedirektoratet håndterer faglig relaterte spørsmål. Kunngjøringen under www.helsedirektoratet.no/tilskudd gir informasjon om riktig kontaktperson. Alternativt kan saksbehandler for tilskuddsbrevet kontaktes via vårt sentralbord.

Telefon: +47 810 20 050

E-post: tilskudd@helsedir.no

Åpne kontaktskjema