I Mitt kundeforhold finner du oversikt over alle lån og tilskudd, lånesaldo, vilkår, innbetalinger, årsoppgaver mm.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Denne tjenesten krever Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider. Rollen er forhåndstildelt til blant annet daglig leder, styreleder, regnskapsfører, forretningsfører og revisor. Tilgangen kan delegeres.

Tidligere delegert rolle Husbanken - lån og tilskudd vil utgå. Dersom du har denne rollen, må du sørge for å få rollen "Regnskapsmedarbeider" om du fortsatt skal ha tilgang til "Mitt kundeforhold".

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

I Mitt kundeforhold finner du:

 • Oversikt over alle lån og tilskudd
 • Saldo på lån og tilskudd
 • Oversikt over innbetalinger
 • Betalingsplan
 • Årsoppgaver

Alle vilkår knyttet til lånet, blant annet.:

 • rentesats
 • utløpsdato for fastrente
 • eventuell avdragsfri periode
 • avdragstype

I Mitt kundeforhold kan du også:

 • Skrive ut fastrenteavtale
 • Simulere ny betalingsplan med fastrente
 • Foreta innfrielsesberegning

Trenger du hjelp?

Kontakt Husbankens forvaltningsseksjon,
e-post: forvaltning@husbanken.no
Telefon 22 96 17 00

Åpne kontaktskjema