Kvoteordningen for melk skal tilpasse produksjonen av ku- og geitemelk til behovet i markedet. Alle søknader, eks. kjøp og utleie av melkekvote, skjer her.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Det er forskjellige frister avhengig av kvotetype og skjema:

Frist for kvoteleie: 1. oktober

Eier av landbrukseiendom med melkekvote.

For å ha tilgang til tjenesten må man må være registrert i landbruksregisteret og være eier av landbrukseiendom med melkekvote.

Det er ikke mulig å delegere denne tilgangen til andre personer i Altinn.

Dette er en felles portal for alle søknader som angår kvoteordningen for melk. Innledningsvis omfatter dette kjøp av kvote og utleie av kvote. Nye skjema vil bli gjort tilgjengelige fortløpende.

Trenger du hjelp?

Landbruksdirektoratet svarer på spørsmål knyttet til utfyllingen av skjemaet:

Telefon: 78 60 60 00
E-post: melkekvoter@landbruksdirektoratet.no

Åpne kontaktskjema