Hvis du eier grunnkvote og også er aktiv melkeprodusent, må du velge riktig aktør etter innlogging ut fra hva du ønsker å gjøre.

For å registrere hvem som skal disponere grunnkvoten, velger du aktøren som eier landbrukseiendommen med grunnkvote (oftest privatperson). Eier kan også selge, kjøpe og flytte grunnkvote.

For å se din disponible kvote og få oversikt over melkeleveranser, velger du foretaket som er melkeprodusent. 

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Det er forskjellige frister for ulike søknader og registreringer. Se mer om dette her:

Salg av grunnkvote

Flytting av grunnkvote

Eier av grunnkvote kan registrere hvilke produsenter som disponerer grunnkvoten, søke om å selge, kjøpe og flytte grunnkvote. 
Melkeprodusent (alltid et foretak) kan se informasjon om sin disponible kvote, og få oversikt over sine leveranser.

Trenger du hjelp?

Landbruksdirektoratet svarer på spørsmål knyttet til utfyllingen av skjemaet:

Telefon: 78 60 60 00
E-post: melkekvoter@landbruksdirektoratet.no

Åpne kontaktskjema