Skjemaet benyttes i forbindelse med innlevering av årlig melding om reindrift til fylkesmannen.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start tjeneste

På grunn av etablering av ny IT-plattform i Landbruksdirektoratet, vil dette skjema ikke være tilgjengelig i perioden 29. nov. kl. 08:00 - 4. des. kl. 08:00.

Om denne tjenesten

Ved årlig innlevering av melding om reindrift. Fristen for innlevering er 10. april.

Siidaandelsledere i reindriften.

Forvaltningen innhenter oversikt over hvem som utøver reindrift og informasjon til å utvikle en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift.

Åpne kontaktskjema