Skjemaet benyttes i forbindelse med innlevering av årlig melding om reindrift til fylkesmannen.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Ved årlig innlevering av melding om reindrift. Fristen for innlevering er 10. april.

Siidaandelsledere i reindriften.

Forvaltningen innhenter oversikt over hvem som utøver reindrift og informasjon til å utvikle en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift.

Åpne kontaktskjema