Skjemaet brukes for å søke om nasjonale tilretteleggingsmidler som Landbruksdirektoratet lyser ut en gang i året.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Bruk skjemaet hvis du ønsker å søke om nasjonale tilretteleggingsmidler. Midlene lyses ut på Landbruksdirektoratets nettsider en gang i året.

Organisasjoner og institusjoner registrert i Enhetsregisteret kan sende inn søknad. Foretak kan også søke hvis tiltaket det søkes støtte til har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling og kompetanseheving på tvers av fylkesgrenser eller med nasjonale mål.

For å søke, må du har rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller ha enkeltrettighet til dette skjemaet i Altinn.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet, kan du logge inn i Altinn og se under menypunktet "Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til". Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg. Se Altinns hjelpesider for veiledning om roller og rettigheter.

I tillegg må foretaket du søker for være registrert i Enhetsregisteret. Informasjon om hvordan du registrerer et foretak finner du på nettsidene til Brønnøysundregistrene.

Kun én søknad kan opprettes per foretak om gangen
På vegne av samme foretak er det kun én om gangen som kan opprette og sende inn søknad i Altinn. For foretak som ønsker å sende inn flere søknader, kan denne begrensingen skape problemer hvis flere venter med å sende inn søknad til siste dag før fristen går ut. En søker fra samme foretak vil komme inn i en allerede lagret søknad, hvis den ikke er sendt inn. Vi anbefaler derfor å sende inn søknad umiddelbart etter at den er opprettet i stedet for å benytte seg av funksjonen med å lagre søknaden midlertidig, for å sende den på et senere tidspunkt.

Vi oppfordrer foretak som planlegger å sende inn flere søknader om å koordinere opprettelse og innsending av søknader. Prosjektbeskrivelse og andre vedlegg som skal følge søknaden, kan arbeides med utenfor Altinn, og lastes opp i den elektroniske søknaden når den skal sendes inn.
Vær oppmerksom på at alle brev i saken vil gå til foretaket sin Altinn-innboks, med varsel på e-post/tlf. til kontaktperson for prosjektet.

Tilskuddsordningen skal støtte nasjonale eller fylkesoverskridende tilretteleggingstiltak innen næringsutvikling og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapinga i landbruket. Se Landbruksdirektoratets nettsider for mer informasjon om tilskuddsordningen og årets utlysning.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet.

E-post: postmottak@landbruksdirektoratet.no
Telefon: 7860 6000

Åpne kontaktskjema