Tilskudd og erstatning fra Landbruksdirektoratet, blant annet produksjonstilskudd, regionalt miljøtilskudd og naturskadeerstatning, blir utbetalt til dette bankkontonummeret.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

 

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Kontonummeret kan endres etter at søknaden er sendt. For produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd, herunder tilskudd til drift av beitelag (OBB), må endringen være gjort senest 31. januar året etter søknaden ble levert for at tilskuddet skal betales ut til det nye kontonummeret.

Alle foretak som søker om tilskudd eller erstatning via Landbruksdirektoratets løsninger kan endre bankkontonummeret sitt med dette skjemaet.

For å fylle ut dette skjemaet må du representere et foretak i Altinn.

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller enkeltrettighet til tjenesten.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du se under menypunktet ”Profil" (velg "Skjema og tjenester du har rettighet til"). Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere. Du skal blant annet kunne bruke kodebrev fra Difi.

Skjemaet skal brukes til å registrere og endre kontonummer som skal brukes ved utbetaling av tilskudd og erstatning fra Landbruksdirektoratet, blant annet produksjonstilskudd, regionalt miljøtilskudd og naturskadeerstatning.

Åpne kontaktskjema