Skjemaet benyttes i forbindelse med søknad om tilskudd til siidaandeler og reinlag.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Ved årlig søknad om tilskudd til siidaandeler og reinlag. Søknadsfristen er 31. mai.

Det er leder av siidaandelen eller reinlag som kan søke tilskudd. Ved felles siidaandel kan en av lederne logge inn og sende søknaden på vegne av siidaandelen. Den andre lederen får automatisk tilsendt kvittering av søknaden i meldingsinnboksen i Altinn. Begge lederne kan logge seg inn i Altinn og se søknaden og er ansvarlig for at opplysninger i søknaden er korrekt.

Opplysningene som fylles ut i skjemaet blir brukt som grunnlag for å betale ut tilskudd til siidaandeler og reinlag som driver reindrift i tråd med forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag.

  • Etter innlogging kan du bytte språk mellom bokmål og nordsamisk.
  • Det kan gjøres endringer i søknaden helt frem til søknadsfristen.
Åpne kontaktskjema