Tidlig varsling til myndighetene om alvorlige hendelser innen tillitstjenester.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Virksomhet som er ansvarlig for tillitstjenester. Det kreves at slik virksomhet har et norsk organisasjonsnummer.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/Innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Tjenesten krever innlogging på sikkerhetsnivå 4.

Tjenesten skal brukes etter en sikkerhetshendelse eller tap av integritet som påvirker tillitstjeneste eller personopplysninger som oppbevares i forbindelse med leveranse av tillitstjenesten.

Frist:
En sikkerhetshendelse skal varsles raskest mulig og senest innen 24 timer etter at tilbyder har blitt oppmerksom på hendelsen.

Feilinnsending:
Notér referansenummer og send e-post til firmapost@nkom.no

Lov om gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifisering og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (lov om elektroniske tillitstjenester) (IKKE trådt i kraft ennå)

Ingen vedlegg kreves, men det er mulig å legge ved dokumentasjon i e-skjema, som kan beskrive hendelsen.

Kontaktinformasjon

Epost: firmapost@nkom.no

Telefon: 22 82 46 00

Åpne kontaktskjema