Bibliotekfaglig leder i fylkeskommunen

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk.

Om denne tjenesten

Søknaden kan kun sendes inn av yrkesutøver/enkeltperson.

Søknad med vedlegg sendes til Nasjonalbiblioteket.

  • For de fleste søknader må man laste opp dokumentasjon på utdanning; f.eks vitnemål / diplom, transcript / diploma supplement, fagplan.
  • Har man relevant arbeidserfaring må dette dokumenteres med arbeidsattest.
  • Har man godkjenning i andre land, må dette dokumenteres med godkjenningen.

Skjemaet gjelder yrkesutøvere med statsborgerskap fra en EØS-stat eller Sveits, og som har ervervet sine yrkeskvalifikasjoner eller fått disse godkjent i en annen EØS-stat eller Sveits som ønsker å jobbe som biblioteksjef i kommuner eller som bibliotekfaglig leder i fylkeskommunen.

Språkkrav:

Nei. Det stilles ingen krav til at søker skal kunne ett bestemt språk. Bibliotekene forvalter det norske språk gjennom å formidle norsk litteratur og kultur.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kravene fremgår av lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og Forskrift om kvalifikasjonskrav for ansatte i folkebibliotek.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr:

Nei.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kap VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).  

Godkjenningsmyndighet

Nasjonalbiblioteket
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo

E-post:  nb@nb.no
Telefon: 23 27 60 00

Åpne kontaktskjema