Alle eiere av vassdragsanlegg er gitt innsyn i egne data gjennom Damdatabasen SIV. Opplysningene omfatter tekniske detaljer om vassdragsanlegg, personell, kompetansegodkjenninger, tilsyn og øvrig saksbehandling.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Frist for å bekrefte/oppdatere opplysninger i Damdatabasen SIV er innen 1. mars hvert år.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om Damdatabasen SIV, kontakt

Kristoffer Skogseid
E-post: kmsk@nve.no
Tlf: 22 95 98 08

Åpne kontaktskjema