Skjemaet skal benyttes for innsendelse av meldinger for vurdering av konsesjonsplikt etter vannressursloven

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Sendes inn ved behov, skjemaet har ingen frist.

Alle som ønsker en vurdering av konsesjonsplikt for vassdrags- og grunnvannstiltak Lovhjemmel :Vannressursloven §§ 18, 45 og 23.

Kontaktinformasjon

E-post: kha@nve.no
Telefon: 22 95 94 23

Åpne kontaktskjema