Dersom du oppdager at du har gitt feil eller manglende opplysninger i skattemeldingen for 2018, trenger du ikke lenger klage for å få rettet opplysningene. Du kan i stedet selv endre opplysningene ved å sende en endringsmelding.

Start tjeneste

Fristen for levering av endringsmelding for inntektsåret 2016 for lønnstakere og pensjonister var 30. april 2020.

Fristen for personlig næringsdrivende var 31. mai 2020.

Lønnstakere/pensjonister og personlig næringsdrivende skal bruke denne endringsmeldingen dersom de ønsker å endre skattemeldingen for inntektsårene 2017 og 2018. Muligheten til å gjøre endringene selv gjelder for de tre siste inntektsår.

Feil i skattemeldingen for tidligere år (2016 og tidligere) kan bare endres ved å sende en klage til Skatteetaten, og ikke ved å bruke denne endringsmeldingen.

Om denne tjenesten

Muligheten til å gjøre endringene selv gjelder fra og med inntektsåret 2017. Feil i skattemeldingen for 2016 eller tidligere kan bare endres ved å sende en klage til Skatteetaten, og ikke ved å bruke denne endringsmeldingen.

Du skal bruke denne endringsmeldingen dersom du

• er lønnstaker, pensjonist eller personlig næringdrivende

Har du mottatt varsel eller vedtak fra skattekontoret om endring av den/de posten(e) i din skattemelding for 2018 eller 2017 som du nå ønsker å endre selv?

• Da kan du ikke bruke denne endringsmeldingen.

Hva skal jeg gjøre da?

• Hvis du er uenig i det mottatte varselet om endring, må du sende tilsvar til varselet til skattekontoret

• Hvis du er uenig i det mottatte endringsvedtaket, må du sende en klage til skattekontoret

Fristen for levering av endringsmelding for inntektsåret 2017 for lønnstakere og pensjonister er 30. april 2021.

Fristen for levering av endringsmelding for inntektsåret 2017 for personlig næringsdrivende er 31. mai 2021.

Fristen for levering av endringsmelding for inntektsåret 2018 for lønnstakere og pensjonister er 30. april 2022.


Fristen for levering av endringsmelding for inntektsåret 2018 for personlig næringsdrivende er 31. mai 2022.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett. Signering krever rollen Utfyller/Innsender, Begrenset signeringsrettighet eller Regnskapsfører med signeringsrett eller Ansvarlig revisor.

Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg. Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Trenger du hjelp?

Skatteetatens faglige brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.
Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema