Selskapets melding over deltaker i NOKUS (RF-1234) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har samme frist for å levere RF-1234 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Norske deltakere i utenlandske selskaper som omfattes av skatteloven §§ 10-60 til 10-68 plikter å levere RF-1245 ” Selskapsmelding for NOKUS-selskaper”. Meldingen skal omfatte hele selskapets virksomhet for det aktuelle inntektsåret.

Meldingene skal fylles ut i den valuta som selskapets regnskap er ført i, og leveres Sentralskattekontoret for storbedrifter i Moss. Som vedlegg til selskapsmeldingen pliktes også levert RF-1234 ” Selskapets melding over deltaker i NOKUS” og RF-1246 ”Deltakeren sin melding over formue og inntekt i NOKUS”.

Postene i de to deltakermeldingene er identiske. RF-1234 vedlegges selskapets melding, mens RF-1246 vedlegges deltakernes melding. Det forutsettes at selskapet utarbeider RF-1246 i samarbeid med deltakerne. NOKUS som eier aksjer i annet NOKUS skal skattemessig betraktes som deltaker, og skal levere egen deltakermelding (RF-1246) for eierandelen i det underliggende selskapet. Ved indirekte eie skal det leveres en selskapsmelding for hvert enkelt NOKUS.

Kontroll og fastsettelse av skattegrunnlaget.

Dette vedleggsskjemaet kan du legge ved følgende skjema :

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema