Et universalskjema for rapportering av tredjepartsopplysninger og grunnlagsdata. Du kan benytte skjemaet til å rapportere ulike oppgavetyper avhengig av innholdet i vedlegget.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Periodisk

  • 2. januar: Altinn åpner for rapportering av tredjepartsopplysninger og grunnlagsdata.
  • 20. oktober: Siste frist for korrigeringer for foregående inntektsår

Se www.skatteetaten.no for øvrige frister.

Merk: Oppgaver som er levert etter frist i året etter inntektsåret er for sent levert, og opplysningspliktig kan ilegges tvangsmulkt.

Korrigering og sletting

For mer informasjon om korrigering og sletting, se rettledningene for de enkelte grunnlagsdataområdene på www.skatteetaten.no

Næringsdrivende og andre virksomheter som omfattes av plikten til å rapportere tredjepartsopplysninger til Skatteetaten kan benytte tjenesten.

Vedlegget skal være i formatet XML. Det er mulig å rapportere oppgaver for flere opplysningspliktige i en fil. Hver enkeltfil som skal lastes opp som et filvedlegg i Altinn kan maksimalt være 200MB (etter pakking til zip).

Formatbeskrivelser finner du ved å velge en grunnlagsdataordning på Skatteetatens nettside

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Ansvarlig revisor.

Om du ikke har noen av disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg. Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 2 eller høyere.

Opplysningsplikten er hjemlet etter Skatteforvaltningsloven kapittel 7.

Skjemaet består av følgende deler:

  • Type tredjepartsopplysninger
  • Opplysninger om oppgavegiver
  • Vedlegg
  • Kontroll av skjema
  • Signering og innsending

Trenger du hjelp?

Skatteetaten svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjemaet.

E-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no
Telefon: 800 80 000 (tastevalg 2-3-3)

Åpne kontaktskjema