Vergen skal gjennom dette skjemaet erklære at regnskapet er ført, at eiendeler er forvaltet i henhold til lov og forskrift, og at alle påkrevde opplysninger og dokumenter er oversendt fylkesmannen.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Årlig

Dersom skjema for fullstendighetserklæring er sendt inn med feil kontaktes din lokale vergemålsmyndighet. Finn din fylkesmann på

www.fylkesmannen.no

Vergen skal gjennom dette skjemaet erklære at regnskapet er ført, at eiendeler er forvaltet i henhold til lov og forskrift, og at alle påkrevde opplysninger og dokumenter er oversendt fylkesmannen.

Vergen skal også gjennom dette skjemaet årlig informere fylkesmannen om økonomiske forhold som ikke fremkommer fra registrert informasjon som fylkesmannen får oversendt fra Skatteetaten, banker og andre offentlige registre.

Skjemaet sendes inn som privatperson. Skjemaet krever innlogging med  sikkerhetsnivå 3 eller høyere .

Trenger du hjelp?

Ved faglige spørsmål, finn riktig kontaktperson i lokal vergemålsmyndighet

Åpne kontaktskjema