Tilbakebetaling av toll og mva for private fra Tolletaten.

Vær oppmerksom på at dette IKKE gjelder for sendinger fra virksomheter som er registrert i VOEC-ordningen.

VOEC-ordningen:

Du har kjøpt noe over nett og blitt belastet mva ved salget. Du har også blitt belastet mva ved innførsel av varen til Norge fordi pakken ikke var riktig merket.

For å få tilbake avgiften, må du henvende deg til den som solgte deg varene (nettbuttikken) og be om refusjon. Dette kan f.eks være sendinger i fra eBay eller Amazon.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet gjelder ikke for

• Tilbakebetaling av merverdiavgift for varer fortollet under Voec ordningen.
• Tilbakebetaling av avgifter etter bruk av fortollingsautomat eller KvoteAppen. Se egne skjema på Skjema - Tolletaten.
• Fortollingsgebyr / pris på fortolling / annen importavgift. Tolletaten tilbakebetaler ikke dette gebyret. Dette er et gebyr du betaler til speditøren (Posten, Bring, DHL, UPS, etc.) for fortollingsjobben de har utført. Har du spørsmål om dette gebyret, ta kontakt med speditøren.
• Refusjon av merverdiavgift og særavgifter i forbindelse med gjenutførsel av en vare. Har du spørsmål om dette gebyret må du ta kontakt med Skatteetaten. Det presiseres at det er i all hovedsak merverdiavgift og gebyr det betales for varer inn til Norge. Sjekk nøye før du eventuelt sender søknad.

Når skal skjemaet brukes?

Ett skjema kan omfatte flere varesendinger (deklarasjoner) hvis det kun gjelder en person og har samme årsak.

Årsakene kan være
− Jeg har betalt avgifter på en vare jeg mener skulle ha vært avgiftsfri.
− Jeg har returnert en vare til selger og fått ny gratis erstatningsvare, men har betalt avgifter på erstatningsvaren.
− Jeg har returnert en vare og fått tilbakebetaling fra selger.
− Jeg har fortollet varen og speditøren har også fortollet den.
− Jeg har sendt en vare til reparasjon og betalt toll og avgifter to ganger på samme vare.
− Jeg har betalt norsk merverdiavgift i tillegg til utenlandsk merverdiavgift.
− Valutaen er feil. Varen ble fortollet i pund og fakturaen står i dollar.
− Grunnlaget/prisen er feil. For eksempel bruk av feil vekt, skrivefeil i faktura fra leverandør, verdien på varen er under 350 kroner.

Kun privatpersoner kan benytte skjemaet.

Ønskede vedlegg opplyses i skjema.

F.eks. faktura/regning, innførsels- eller utførselsdeklarasjonen/kvitteringen fra Tolletaten

Dette skjemaet er for privatpersoner som skal søke Tolletaten om tilbakebetaling.

Informasjon om personvern finner du her.

Trenger du hjelp?

Se Tolletaten sin kontaktinformasjon.

Åpne kontaktskjema