Dette skjema brukes av privatpersoner for å søke om tilbakebetaling av toll og merverdiavgift.

Hvis du ønsker å få tilbake merverdiavgift og særavgiter i forbindelse med retur av varer (gjenutførsel) må du sende
søknad til Skatteetaten.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Ett skjema kan omfatte flere varesendinger (deklarasjoner) hvis det kun gjelder en person og har samme årsak.

Årsakene kan være

− Jeg har betalt avgifter på en vare jeg mener skulle ha vært avgiftsfri.

− Jeg har returnert en vare til selger og fått ny gratis erstatningsvare, men har betalt avgifter på erstatningsvaren.

− Jeg har returnert en vare og fått tilbakebetaling fra selger.

− Jeg har fortollet varen og speditøren har også fortollet den.

− Jeg har sendt en vare til reparasjon og betalt toll og avgifter to ganger på samme vare.

− Jeg har betalt norsk merverdiavgift i tillegg til utenlandsk merverdiavgift.

− Valutaen er feil. Varen ble fortollet i pund og fakturaen står i dollar.

− Grunnlaget/prisen er feil. For eksempel bruk av feil vekt, skrivefeil i faktura fra leverandør, verdien på varen er under 350 kroner.

Skjemaet gjelder ikke for

• Tilbakebetaling av avgifter etter bruk av fortollingsautomat eller KvoteAppen. Se egne skjema på toll.no/skjema

• Tilbakebetaling av merverdiavgift og særavgifter i fm. retur av varer (gjenutførsel).

Ønsker du refusjon av merverdiavgift og særavgifter i fm. gjenutførsel må du kontakte Skatteetaten.

• Fortollingsgebyr / pris fortolling / annen importavgift

Tolletaten tilbakebetaler ikke dette gebyret. Dette er et gebyr du betaler til speditøren (Posten, Bring, DHL, UPS, etc.) for fortollingsjobben de har utført.

Har du spørsmål om dette gebyret, ta kontakt med speditøren.

Kun privatpersoner kan benytte skjemaet.

Ønskede vedlegg opplyses i skjema.

F.eks. faktura/regning, innførsels- eller utførselsdeklarasjonen/kvitteringen fra Tolletaten

Dette skjemaet er for privatpersoner som skal søke Tolletaten om tilbakebetaling.

Informasjon om personvern finner du her.

Trenger du hjelp?

Se Tolletaten sin kontaktinformasjon.

Åpne kontaktskjema