Ny låneordning for grønn omstilling

Grønne vekstlån skal premiere bedrifter som gjør klimavennlige investeringer. Dette vil bidra til å øke tempoet på grønn omstilling i næringslivet og bidra til at Norge reduserer klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030.


Lånet er spesielt egnet for små og mellomstore bedrifter med ambisjoner og gjennomføringsevne til å levere anlegg, teknologier, varer og tjenester til internasjonale kunder.

Bedrifter som leverer løsninger som reduserer utslipp utenfor sin egen virksomhet kan dra nytte av lånet. I tillegg er lånet egnet for bedrifter som oppnår utslippsmål i sin egen produksjon gjennom omstilling.

Innovasjon Norge forvalter låneordningen.

For å oppnå grønt vekstlån fra Innovasjon Norge, må prosjektet kvalifisere for miljømål 1 i EUs taksonomi, å begrense klimaendringene. Bedriften må beskrive og tallfeste i hvilken grad prosjektet bidrar til dette miljømålet. I tillegg må bedriften omtale eventuelle negative effekter på de øvrige miljømålene og redegjøre for om den ivaretar prinsipper for ansvarlig næringsliv.

Fakta om ordningen: 

  • Målgruppe er alle bedrifter med investeringer som kvalifiserer for Miljømål 1 i EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter.
  • Typiske investeringer vil være knyttet til industrietableringer innenfor nye verdikjeder, produksjon av miljøvennlige produkter eller omlegging til en mer miljøvennlig produksjon.
  • Kan finansiere inntil 75 prosent av en investering, og inntil 35 millioner kroner.
    Avdragstiden tilpasses, men er normalt inntil 15 år for bygg og inntil 10 år for maskiner og utstyr.
  • Lånene kan ha inntil to års rentefri periode og inntil tre års avdragsfrihet, innenfor rammen av statsstøtteregelverket.
  • Nominell rente er 3,9 prosent. Det er ingen etableringsgebyr.
  • Fleksible krav til sikkerheter.

Kilde: Regjeringen.no

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema