Leveringsfristen for skattemelding for 2019 for næringsdrivende og selskap er utsatt fra 31. mai til 31. august. Det er ikke mulig å søke om ytterlig utsettelse. Vi oppfordrer likevel til å rapportere pliktige opplysninger så tidlig som mulig.

Ektefeller til de som har utsatt frist har samme frist. Det samme gjelder deltakere i selskap med deltakerfastsetting.

About this form

Fristen for å søke om utsettelse for levering av skattemeldingen for næringsdrivende klienter for inntektsåret 2019 er 31.05.2020. Skjema for søknad om utsatt frist for inntektsåret 2019 er tilgjengelig fra 02.01.2020 til og med 31.05.2020.

Skjema skal benyttes av regnskapsførere og revisorer som søker utsatt frist for levering av skattemelding for sine klienter. Dersom søknaden innvilges gis det frist til 30.juni 2020 for inntil 10% av klientmassen.

Regnskapsførere og revisorer som skal levere skattemelding for klienter hvor det skal søkes utsettelse på leveringsfristen skal levere søknadsskjema på regnskapsfører eller revisors fødsels-eller organisasjonsnummer.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.
Signering kan utføres med rollen Begrenset signeringsrettighet, Regnskapsfører med signeringerett eller Ansvarlig revisor.

Mangler du disse rollene må du få noen til å gi dem til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Open contact form