Om denne tenesta

Eigarar av kraftverk  kan søkje om å få sitt/sine anlegg godkjend for ordninga.

Eigarar av kraftverk som er med i ordninga får elsertifikat som kan seljast i den norsk-svenske elsertifikatmarknaden. Kraftleverandørar og visse straumbrukarar  vert  pålagt å kjøpe elsertifikat for ein del av straumen dei sel eller brukar.

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Energi, miljø og klima.

Du kan sjå kva rollar du har for ein aktør på sida Tilgangsstyring. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere den til deg.

Dokumentasjon av målearrangement

Viss relevant, dokumentasjon av:
-          Tiltak for å auke produksjon
-          Størrelse på varig produksjonsauke
-          Målesløyfas nøyaktigheit
-          Byggestart eller idriftsetting

Elsertifikat er ein økonomisk støtteordning som stimulerar til auka investeringar i produksjon av straum frå fornybare energikjelder. Kraftverk som er i med i ordninga får rett til å ta i mot elsertifikat i inntil 15 år. Inntekta kjem i tillegg til inntektene frå sal av straum. Kraftleverandørar og visse straumbrukarar  vert pålagt å kjøpe elsertifikat for ein del av straumen dei sel eller brukar.

Eigarar av kraftverk som er med i ordninga får elsertifikat som kan seljast i den norsk-svenske elsertifikatmarknaden. Kraftleverandørar og visse straumbrukarar  vert  pålagt å kjøpe elsertifikat for ein del av straumen dei sel eller brukar.

Kontaktinformasjon

Faglig kontakt:

Frida Hugaas Aulie
E-post: frau@nve.no
Tlf: 22 95 98 66

Kontaktperson dersom søknadsskjema for kraftverk ikke er tilgjengelig i Altinn:

Seming Skau
E-post: shs@nve.no
Tlf: 22 95 94 17

Andretekniske spørsmål knyttet til skjemaet:

NVE Brukerstøtte
E-post: brukerstotte@nve.no
Tlf: 22 95 92 72

Åpne kontaktskjema