Formålet med ordningen er å bidra til å redusere faren for tap av menneskeliv og store, materielle verdier ved flom og skred, samt å bidra til tiltak for å bedre vassdragsmiljøet der det er forringet av tidligere inngrep.

Start teneste

Om denne tenesta

Frist:
Søknadsfrist for innsendelse av søknad er 1. juli.


Feilinnsending:
Dersom det sendes inn med feil må faglig brukerstøtte kontaktes.

Kommuner, fylkeskommune, og eventuelt lag, organisasjoner eller privatpersoner for miljøtiltak.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen  Energi, miljø og klima.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Tjenesten krever sikkerhetsnivå 3.

Regelverk for tilskudd til flom- og skredforebyggende tiltak og miljøtiltak langs vassdrag (kap 1820. post 60 eller kap. 1820, post 72) ligger til grunn for søknaden. Obligatoriske vedlegg er spesifisert i søknadskjemaet.

Kontaktinformasjon

Region Øst:
Paul Christen Røhr
Epost:  pcr@nve.no
Telefon: 22959697 Mobil: 94507313

Region Sør:
Anders Skalleberg
Epost:ansk@nve.no
Telefon: 22959769 Mobil: 41557903

Region Vest:
Siss-May Edvardsen
Epost: sme@nve.no
Telefon: 22959514 Mobil: 95290114

Region Midt:
Mads Johnsen
Epost: mjo@nve.no
Telefon: 22959920 Mobil: 48298280

Region Nord:
Anders Bjordal
Epost: abjo@nve.no
Telefon: 78435343 Mobil: 90661976

Hovedkontor:
Camilla A. Nestegard
Epost: can@nve.no
Telefon: 22959427 Mobil: 97177577

Åpne kontaktskjema